دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

حضور سروران گرامی را ارج می نهم ؛

مایه مباهات حقیر است که بانظرات حود مفتخرم فرمایید.

ونیز منّت دارم اگر نوشته هایم را با حفظ نامم ارج نهید .

آخرین مطالب

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۱۲
صحاف امین

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۲۲
صحاف امین

۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۶
صحاف امین

          

۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۲۲:۱۷
صحاف امین

           

۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۰
صحاف امین

             

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۶
صحاف امین

                   

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۵
صحاف امین

                                     

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۴۰
صحاف امین

                 

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۰۵
صحاف امین

          

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۰
صحاف امین