دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

حضور سروران گرامی را ارج می نهم ؛

مایه مباهات حقیر است که بانظرات حود مفتخرم فرمایید.

ونیز منّت دارم اگر نوشته هایم را با حفظ نامم ارج نهید .

آخرین مطالب

۲۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

                    

۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۲:۰۱
صحاف امین

                                   

۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۴ ، ۲۰:۵۷
صحاف امین

               

۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۴ ، ۱۵:۰۰
صحاف امین

             

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۴ ، ۱۹:۲۴
صحاف امین

                 

۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۴ ، ۲۳:۵۶
صحاف امین

                

۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۴ ، ۲۳:۴۷
صحاف امین

             

۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۴ ، ۲۲:۳۲
صحاف امین

                    

۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۴ ، ۲۲:۴۱
صحاف امین

                                      

۶ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۴ ، ۰۲:۱۶
صحاف امین

                   

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۴ ، ۲۳:۳۴
صحاف امین