دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

حضور سروران گرامی را ارج می نهم ؛

مایه مباهات حقیر است که بانظرات حود مفتخرم فرمایید.

ونیز منّت دارم اگر نوشته هایم را با حفظ نامم ارج نهید .

آخرین مطالب

۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

                 

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۴۷
صحاف امین

                               

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۴۹
صحاف امین

                   

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۴۷
صحاف امین

                

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۱۵
صحاف امین

                 

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۵۱
صحاف امین

                         

۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۳۹
صحاف امین

                          

۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۲۵
صحاف امین

            

۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۱۲
صحاف امین

           

۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۷
صحاف امین