دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

حضور سروران گرامی را ارج می نهم ؛

مایه مباهات حقیر است که بانظرات حود مفتخرم فرمایید.

ونیز منّت دارم اگر نوشته هایم را با حفظ نامم ارج نهید .

آخرین مطالب

۱۴ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

           

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۴ ، ۱۳:۲۵
صحاف امین

            

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۴ ، ۲۱:۳۹
صحاف امین

               

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۱:۰۹
صحاف امین

            

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۲۱:۱۶
صحاف امین

                    

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۴ ، ۲۱:۰۱
صحاف امین

                    

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۳:۰۳
صحاف امین

              

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۳
صحاف امین

                      

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۴ ، ۱۷:۰۴
صحاف امین

                   

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۹:۰۱
صحاف امین

                    

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۵:۳۱
صحاف امین