دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

نواهای دلم

دیبای خیال

حضور سروران گرامی را ارج می نهم ؛

مایه مباهات حقیر است که بانظرات حود مفتخرم فرمایید.

ونیز منّت دارم اگر نوشته هایم را با حفظ نامم ارج نهید .

آخرین مطالب

۹ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

               

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۴ ، ۰۸:۰۱
صحاف امین

               

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۴ ، ۱۶:۴۸
صحاف امین

                  

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۴ ، ۰۹:۵۶
صحاف امین

                    

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۲۱:۲۳
صحاف امین

              

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۴ ، ۱۹:۳۲
صحاف امین

             

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۴ ، ۱۸:۴۴
صحاف امین

              

۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۲۳:۳۷
صحاف امین

            

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۲۱:۲۲
صحاف امین

                   

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۴ ، ۲۳:۰۵
صحاف امین